Ørslev sogns skoler

Den ældste del af skolen i Ørslev by.

Ørslev Skole, Nykøbingvej 32.

Opdateret 23/12 2010.

Ørslev skole, Nykøbingvej 32

Skolen blev oprettet i 1741 som degneskole for Ørslev og Solbjerg. Men forældrene fra Solbjerg holdt deres børn hjemme, så Solbjerg fik sin egen skole i 1746.

Degneskolen i Ørslev blev nedlagt i 1759, og børnene blev henvist til skolegang i Kragerup. Fra 1812 blev der igen holdt skole i degneboligen i Ørslev.

I 1828 blev der opført en ny skole på Nykøbingvej 56, omkring to kilometer nord for Ørslev.

I 1896 blev Ørslev skole flyttet tilbage til Ørslev by, Nykøbingvej 32.

I 1954 blev Ørslev centralskole med faglokaler, gymnastiksal og sportsplads opført ved den eksisterende skole. I 1967 blev al undervisning i Ørslev-Solbjerg kommune samlet på centralskolen, da Solbjerg forskole blev nedlagt.

Ørslev Skole, Nykøbingvej 56.

I 1828 blev der opført en ny skole på Nykøbingvej 56, omkring to kilometer nord for Ørslev.

I 1896 blev Ørslev skole flyttet tilbage til Ørslev by, Nykøbingvej 32.

Kragerup Skole, Rugskovvej 7.

Kragerup Skole, Rugskovvej 7.

Kragerupgårds ejer, Andreas Fogh, havde som den største jordbesidder i Ørslev sogn både ret og pligt til at oprette en skole. I ”Danske Atlas” fra 1774 skriver Erik Pontoppidan: ”I Kragerup Byeer en Skole opbygt i 1741 af Justitsraad Fogh”.

Kragerup Skole var oprettet for børn fra Kragerup, Solbjerg, Tåderup, Nyrup og Kragerupgårds enemærker. I dag kan det virke underligt at bygge en skole her, men Kragerup var indtil omkring 1800 en landsby med 12 gårde. Da skolen i Ørslev i 1759 blev nedlagt, skulle børnene gå i Kragerup Skole. Men som protest mod denne ordning holdt forældrene fra Ørslev deres børn hjemme.

I år 1800 blev der bygget en ny skole i Kragerup af kammerråd Peder Bech, Kragerupgård. Denne skole lå på matr.nr. 1 ved Rugskovvej 7, hvilket var omtrent en kilometer øst for Kragerup by. Det var sikkert for at tilgodese børnene fra Tåderup og Sobjerg i Skellebjerg sogn. I 1824 havde skolen 34 børn. Billedet er Rugskovvej 7, som den ser ud i 2010.

Kragerup Skole, Søbjergvej 4.

I 1828 blev Kragerup Skole nedlagt, og alle børnene i sognet gik nu i en nyopført skole nord for Ørslev.

Men i 1877 blev Kragerup Skole genoprettet. Denne gang på Søbjergvej 4 (foto ca. 1980).
Skolen, der i 1937 havde 30 elever, eksisterede indtil 1953, da børnene blev flyttet til Ørslev Skole.

| Svar

Nyeste kommentarer

27.09 | 10:09

Til lokalarkivet
Jeg arbejder med Gierslev sogn, I 1864 har jeg noget familie som har kontakt til fattiggården i dette sogn, desuden er der en separation af ægt

14.09 | 06:47

-Det er jeg ikke sikker på kan være tilfældet. Fotograf Beck opererede mest i det vestsjællandske område. Jeg har ikke fundet Beck-fotos fra andre lokaliteter.

13.09 | 18:38

2ca Beck 1 det ligner meget østerbygård i vamdrup
Stuehuset er opført i 1810 , min farfar købte gården i 1936 jeg er tredie generation på gården lars hjort kn

22.08 | 13:19

-Det lyder som et foto, som foreningen og Lokalhistorisk Arkiv i Høng kunne være interesseret i.

Niels E. Jensen.