Gierslev Sogns Skoler

Gierslev kirke og skole, fotograferet i 2010.

Opdateret 21/12, 2010

Gierslev skole, Stensbjergvej 1. Den 12. februar 1742 begyndte skolen som en degneskole, og der blev derfor bygget fire fag til degneboligen, der lå syd for kirken.

I 1814 var den gamle degnebolig og skolestuen ”så forfalden, at den alle vegne falder ned”. Der blev derfor opført en ny skole i Gierslev i 1815.

I 1888 blev der på skolens grund opført en ny skole med et udhus, der omkring 1905 blev indrettet til gymnastiksal.

Gierslev skole blev nedlagt i 1958, og børnene blev flyttet til den nye centralskole i Løve.
Foto ca. 1980.

Den første skole i Løve by.

Den ældste bevarede skole i Løve, Løve gl. Landevej 18, der i dag stadig er matrikuleret  som matrikel nr. 2A, hvilket betyder skolehus,  er uklart, men der arbejdes med sagen.


Imidlertid er det helt sikkert er det, at byens første skolehus har stået på dette sted indtil det lukkede i 1887, da den nybyggede skole i Knudstrup startede med Jens Hansen Nørreslet som leder (se nedenfor).


 -Den første skole i byen oprettedes i 1742 på Løvegård af Løvegårds ejere, søstrene Fincke, måske som en afløser for den skole, der allerede i 1733 var begyndt i et hus på Løvegård, der dengang lå umiddelbart syd for nuværende Knudstrupvej, der endnu kun var en kirkesti. 

Efter at Løvegård nedbrændte i 1774 blev den opført på sin nuværende plads syd for byen.


I 1847 hørte der 151 børn til Løve skole, og der blev da overflyttet 30 børn til Gierslev skole.

Skolen var i brug indtil 1887, hvor Knudstrup skole blev bygget. Bygningen har siden været privat beboelse.


Lærere, der har virket ved denne skole:
Jens Hansen Damm, 58 år, født ca. 1802 i Agerskov sogn, Haderslev amt. Nævnes i folketællingerne 1860 - 1870. 
Peter August Frederiksen, født 1847 i Vedby sogn, Holbæk amt, skolelærer. Nævnes i 1880 sammen med søsteren Christiane Hermandine Frederiksen, der var husholderske.

Den anden skole i Løve.

Løve Skole, Bøstrupvej 8.

Bygget i 1912, taget i brug året efter. Der var en skolestue imod nord og en lærerbolig imod syd.

Desuden var der gymnastiksal i en bygning mellem skolen og udhuset. Denne bygning er senere nedrevet.

I lærer Præstholms tid var der en overgang kommunekontor i skolen.

Skolen var i brug til 1958 og blev afløst af centralskolen, Bøstrupvej 7.


Lærere, der har virket ved denne skole:
Lars Rasmussen, født 23/9 1849, enkemand, født i Kalundborg, skolelærer. Kom fra Raklev i 1883. Nævnes i folketællingen 1921. 
Ragnvald Jensen Præstholm, født 15/4 1888 i Aulum, Viborg amt.  
1/3 1921 enelærer ved Løve Skole. Sognerådsformand 1929.
Hans hustru Elisabet Præstholm (f. Kastrup), født 24/11 1892 i Argentina.

Løve Centralskole.

Løve  Centralskole, Bøstrupvej 7.

Den ny centralskole blev bygget i 1957 og indviet 21/8 1958. Dermed blev skolerne i Gierslev, Knudstrup og Vr. Løve samt skolen Bøstrupvej 8 nedlagt.

I 1976 oprettedes fælles skoledistrikt for Løve og Ørslev skoler. Børnehaveklasse til og med 3. klasse går i Ørslev, 4. - 7. klasse i Løve Derefter går eleverne i Høng Kommuneskole. Nu 4. - 6. klasse i Løve Skole.

Løve skole fejrede 21/8 2008 50 års jubilæum.

Den gamle inspektørbolig (Bøstrupvej 5) rummer nu Løve Børnehave. Den var sidst beboet af Svend Laursen.
Foto 2005.

Roneshøj Skole.

Roneshøj Skole, Dalgårdsvej 2.

På grund af stigende børnetal købte Gierslev Kommune i 1854 bolstedet på Dalgårdsvej af enken Maren Plambæk, som senere flyttede i aftægtsbolig hos sin svigersøn, der havde gården Slagelsevej 50.

Kommunen solgte det meste af jorden til de omliggende landbrug og beholdt bygningerne, som indrettedes til skole.

Roneshøj skole var i brug til 1913 og har siden været privat beboelse.


Lærere, der har virket ved denne skole:
Den kendte lærer og forfatter Anton Nielsen virkede her fra 1854-58. Han var søn af lærer Lars Nielsen i Reerslev.    
Anders Christensen, født ca. 1826 i Støvring sogn, Viborg amt, og hustru Marie Elisabth, født Sindrup, født ca. 1829 i Horsens.
De nævnes i folketællingen 1860.    
Gustav Petersen, 30 år, født i Tersløse sogn, Holbæk amt. Ugift skolelærer. Han nævnes i 1880.
Rasmus Hansen Lyloff Rasmussen, født 23/2 1849 i Svendborg. Skolelærer. Nævnes i folketællingen 1890 - 1906.

Vester Løve Skole.

Vester Løve Skole, Vester Løvevej 21.
Efterhånden var der så mange landbrug i den vestlige del af sognet, at der blev brug for endnu en skole. Vester Løve skole blev i 1905 bygget på en lod af Horskildegårds jord. I 1912 blev også Vester Løve kirke bygget tæt ved.

Skolen var i brug indtil 1958, hvor centralskolen blev indviet. Den har siden været i privat eje.


Lærere, der har virket ved skolen:

Jens Peter Nordboe18/6 1864.

Nævnes i folketællingen 1916.

Peter Valdemar Mathiesen, født 2/3 1889 i København.

Gift med Rigmor Marie, født Nielsen fra Farum.

Kom til sognet i 1920 fra Lyngby Tårbæk.

Blev 1/3 1920 enelærer ved Vester Løve Skole. Samtidig også kirkesanger i Vr. Løve kirke. 1924-32 formand for Foredragsforeningen. Han var den sidste lærer da skolen blev nedlagt.

Knudstrup Skole.

Knudstrup Skole, Knudstrupvej 11.
Knudstrup skole blev bygget i 1887 som afløser for den ældste skole på Løve gl. Landevej.

I mange år virkede lærer Attrup her. Han afløstes af Svend Laursen, der i 1958 blev skoleleder på centralskolen i Løve.


L ærere, der har virket ved skolen:
Jens Hansen Larsen Nørreslet, født 26/4 1853i Vejlby, Fyn. Han nævnes i folketællingerne 1890-1906.
Gift med Rose Thim, født 24/11 1858 i Idestrup på Falster. 
Henrik Peder Nikolajsen, født 20/8 1892 i Holme Olstrup. Bopæl i sognet fra 1920. Kom fra Vemmelev. Nævnes i folketællingen 1921.   
Jens Pedersen Attrup, født 15/3 1892 på Frederiksberg. Gift med Anna Marie født Pedersen, født 19/9 1892 i Sengeløse.
Attrup var enelærer i Knudstrup fra 1924.   
Svend Laursen indtil han blev skoleleder i Løve

Løve Friskole, Ingridshøj.

Friskolen i Løve, ”Ingridshøj”,
Løve gl. Landevej 27.

Da der med tiden kom flere familier til, og da der også blev oprettet en friskolekreds i Løve, blev man i 1920 enige om at bygge en ny skole for begge kredse syd for Løve by på en del af Kristiansgårds jord.

Der var på et tidspunkt over 30 elever i skolen, men efterhånden dalede elevtallet, og da skoleloven af 1937 krævede gymnastiksal, nedlagdes skolen i 1940. Året efter blev bygningen solgt til privat eje.


Lærere, der har virket ved skolen:
Jensine Andersen, født 12/8 1885 i Næstved. Boet i kommunen siden 1920. Tilhørte Havrebjerg Frikirke, lærerinde. Tilsyneladende boende hos gdr. Jens Olsen, Kristiansgård ved folketællingen i 1921. Jensine Andersen havde uddannelse som forskolelærerinde, 2 højskoleophold samt privat uddannelse bag sig. Hun var fra 1/9 1915 bestyrerinde for Blæsinge og Løve Friskoler

Toelstang Friskole.

Friskolen på Toelstang.

Denne skole holdt til i ejendommen Toelstangsvej 18, der egentlig ligger i Gørlev sogn. I Lokalhistorisk Arkiv er man i besiddelse af dette elevfoto fra 1890, der angiveligt stammer fra denne skole.

Hvis nogen kan give nærmere oplysning om denne skole, vil vi meget gerne kontaktes.

Konrad 26.02.2018 20:41

Meget underholdende hjemmeside

---------------------------------
http://www.kviklantop.com/

ann-jeanett schou 18.01.2017 10:26

Tusind tak for svar

Niels E. Jensen 02.12.2016 19:04

-Hvor mange elever der var?
Svaret kan måske findes i Lokalhistorisk Arkiv i Høng, der har en del klassefotos, også fra den tid, hvor Præstholm virkede der.

Niels E. Jensen 02.12.2016 19:00

Det var Ragnvald Præstholm, der var lærer dengang.

Ann-Jeanett Schou 21.11.2016 14:10

Hej,
Laver noget research på Løve Skole, Bøstrupvej 8, Løve. Er det muligt at få oplyst hvem der var skolelærer på skolen i 1925 og hvor mange elever der var?

| Svar

Nyeste kommentarer

27.09 | 10:09

Til lokalarkivet
Jeg arbejder med Gierslev sogn, I 1864 har jeg noget familie som har kontakt til fattiggården i dette sogn, desuden er der en separation af ægt

14.09 | 06:47

-Det er jeg ikke sikker på kan være tilfældet. Fotograf Beck opererede mest i det vestsjællandske område. Jeg har ikke fundet Beck-fotos fra andre lokaliteter.

13.09 | 18:38

2ca Beck 1 det ligner meget østerbygård i vamdrup
Stuehuset er opført i 1810 , min farfar købte gården i 1936 jeg er tredie generation på gården lars hjort kn

22.08 | 13:19

-Det lyder som et foto, som foreningen og Lokalhistorisk Arkiv i Høng kunne være interesseret i.

Niels E. Jensen.